جمعيت کنوني جهان

جمعيت کنوني جهان

 

جمعيت جهان

بازيابي اطلاعات . . .

جمعيت کنوني جهان

 

بازيابي اطلاعات . . .

متولدين امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

متولدين امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

رشد جمعیت در سال جاری

   
حکومت و اقتصاد

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)

 

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)

 

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)

 

بازيابي اطلاعات . . .

توليد امسال خودرو

 

بازيابي اطلاعات . . .

توليد امسال دوچرخه

 

بازيابي اطلاعات . . .

رايانه هاي فروخته شده در اين سال

   
جامعه و رسانه ها

بازيابي اطلاعات . . .

کتابهاي جديد منتشر شده امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

روزنامه هاي منتشر شده امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

تلفن هاي همراه فروخته شده امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا)

 

بازيابي اطلاعات . . .

کاربران اينترنت در جهان

 

بازيابي اطلاعات . . .

تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

تویت امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل

   
محيط زيست

بازيابي اطلاعات . . .

جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار)

 

بازيابي اطلاعات . . .

زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار)

 

بازيابي اطلاعات . . .

دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن)

 

بازيابي اطلاعات . . .

کوير زايي امسال (هکتار)

 

بازيابي اطلاعات . . .

مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)

   
غذا

بازيابي اطلاعات . . .

افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر

 

بازيابي اطلاعات . . .

افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر

 

بازيابي اطلاعات . . .

افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا)

 

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا)

   
آب

بازيابي اطلاعات . . .

مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر)

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال

 

بازيابي اطلاعات . . .

افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم

   
انرژي

بازيابي اطلاعات . . .

مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از :

 

بازيابي اطلاعات . . .

- منابع غير قابل تجديد (کيلو وات)

 

بازيابي اطلاعات . . .

- منابع قابل تجديد (کيلو وات)

 

بازيابي اطلاعات . . .

انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات)

 

بازيابي اطلاعات . . .

نفت استخراج شده امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

نفت باقي مانده (بشکه)

 

بازيابي اطلاعات . . .

زمان اتمام نفت (روز)

 

بازيابي اطلاعات . . .

گاز باقي مانده (واحد)

 

بازيابي اطلاعات . . .

زمان اتمام گاز (روز)

 

بازيابي اطلاعات . . .

ذغال سنگ باقي مانده (واحد)

 

بازيابي اطلاعات . . .

زمان اتمام ذغال سنگ (روز)

   
سلامت

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير کودکان زير 5 سال

 

بازيابي اطلاعات . . .

سقط جنين امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال

 

بازيابي اطلاعات . . .

افراد مبتلا به ايدز

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از ايدز امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از سرطان امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

سيگار هاي مصرف شده امروز

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار

 

بازيابي اطلاعات . . .

مرگ و مير ناشي از مصرف الکل

 

بازيابي اطلاعات . . .

خودکشي هاي امسال

 

بازيابي اطلاعات . . .

هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا)

 

بازيابي اطلاعات . . .

تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال

 

 

تاریخ دقیق:

2021-11-02 15:18:28

 

لینک مرجع:

https://www.worldometers.info/fa/

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *